K9 koiranvuosi

Osallistuin Galleria Art Fridan K9 Koiran vuosi -näyttelyyn viidellä työlläni, joista kaksi oli mustetöitä. Uuden kodin saivat mustetöistä molemmat "Kohtaaminen" ja  "Löydetty" (kuvassa ylhäällä)  sekä grafiikantöistäni "Tipsukimurantin veneseikkailu" (kuvassa ylhäällä oikella) ja "Meidän Tessu" (kuvassa alhaalla oikealla). 15% teosten tuotosta menee Recueyhdistys Kulkurit r.y:n toiminnan tukemiseksi.